De juiste persoon

De persoonlijkheidstesten van Profiles International zijn uniek in haar soort. Ze geven inzicht in persoonlijkheidskenmerken en voorkeursgedrag in verschillende omstandigheden. Deze testen worden vaak ingezet in een sollicitatieproces waarbij de geschiktheid van kandidaten voor een bepaalde functie wordt bekeken. Mook Leiderschap & Ontwikkeling is uw partner waar het gaat om dit soort ondersteuning in het vinden van geschikte kandidaten voor leidinggevende functies. De uitgebreide documentatie en vragenlijsten die vanuit deze testen worden gegenereerd bieden een schat aan informatie en vragen die direct praktisch bruikbaar zijn in een sollicitatieprocedure en tegelijkertijd een geweldig instrument om ontwikkelpunten in kaart te brengen. Iedereen is op zoek naar het schaap met de vijf poten, maar (helaas) moeten we altijd weer constateren dat ieder mens zowel sterke als zwakkere kanten heeft. De testen van Profiles International geven hier inzicht in waardoor je de juiste keuzes kunt maken en vervolgens mensen een passend takenpakket te geven op diens sterktes c.q. te helpen bij verdere ontwikkeling van de minder sterke kanten. Het PXT Profielonderzoek is de aangewezen test voor deze toepassing.

 PI logo

Een optimaal team

Een goed team kan bergen verzetten. Vaak blijkt echter dat de som van een aantal goede mensen niet leidt tot synergie binnen een team. Dat komt niet omdat de mensen niet goed zijn, maar vaak doordat mensen elkaar niet goed begrijpen. Een goed team bestaat immers uit verschillende type mensen die niet allemaal op dezelfde manier naar de wereld kijken. Door middel van het Prestatie Onderzoek kunnen kwaliteiten van mensen binnen een team heel duidelijk worden weergegeven. De verschillende menstypen met ieder haar eigen sterktes worden inzichtelijk binnen het team waardoor er enerzijds begrip ontstaat voor de verschillen, maar vervolgens ook de verschillen worden benut door de juiste mensen op de juiste plek te zetten binnen het team. Deze methode is eenvoudig en levert zeer snel duidelijkheid en resultaat op. De combinatie van inzicht in persoonlijkheid in combinatie met een uitgebreide DISC-profiel analyse is uniek en is door Profiles International in de afgelopen decennia steeds verder ontwikkeld waarbij de praktische toepasbaarheid steeds verder is geoptimaliseerd.

 

Sales testen

Specifiek voor verkoopfuncties is er een speciek Sales Assessment ontwikkeld. Het meet uiteraard competenties voor een goede functiematch maar biedt specifieke informatie over de commerciele kwaliteiten en ontwikkelpunten van de persoon. Zo wordt inzichtelijk of juist de koude acquisitie of het sluiten van een koop aandacht bij de kwaliteiten van de testpersoon aanwezig zijn, maar ook het onderhouden van relaties, het werken in een team en de honoreringsvoorkeur en zelfstartende eigenschappen komen helder in beeld. Deze test is zeer geschikt in solliciatieprocedures en wordt ook veel toegepast wanneer resultaten van verkopers achterblijven of wanneer de functie veranderd van bijvoorbeeld pure verkoper naar relatiemanager of andersom. 

Voor het managen en trainen van succesvolle verkoopmedewerkers is er ook een minder uitgebreide test beschikbaar; De Sales Indicator. Deze test kijkt vooral naar zaken als Competitiegerichtheid; Zelfvertrouwen; Vasthoudendheid; Energie en Commerciële gedrevenheid.  Tevens worden zeven kritische gedragsvariabelen gemeten (Nieuwe klanten werven, Koop sluiten, Weerstand tegen telefonische acquisitie, Zelfstartendheid, Opbouwen en onderhouden van relaties en Honoreringsvoorkeur) die voor de verkoopmanager een geweldige coachingstool biedt.

 

Iedere functie is maatwerk

Functies met dezelfde titel kunnen enorm verschillen per bedrijf. Juist daarvoor heeft Profiles International een unieke tool ontworpen waarbij de manager of HRM middels het beantwoorden 57 vragen een specifiek profiel neerzet waartegen de Profieltesten worden afgezet. Op die manier wordt geborgd dat de geschiktheid van de kandidaten aansluit bij de cultuur en specifieke functie binnen jouw bedrijf. Dit Functiemodel Onderzoek is beschikbaar voor de PXT Profieltest en voor het Sales Assessement.