Privacy

Mook Leiderschap & Ontwikkeling neemt de privacy van de bezoekers van haar site zeer serieus. Alle gegevens die verstrekt worden middels deze web-site, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die jij aan deze site geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het e-mailformulier bevat een aantal persoonlijke en/of professionele informatie elemente (zoals naam en e-mail). Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om contact op te kunnen nemen in relatie met de gestelde vraag.

Deze site bevat links naar andere sites die niet onder de verantwoording vallen van Mook Leiderschap & Ontwikkeling. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.
Op bovenstaande privacy alinea's geldt de uitzondering dat bij vandalisme of criminele activiteiten of zelfs het vermoeden van vandalisme of criminele activiteiten volledige medewerking wordt gegeven aan de gerechtelijke uitvoerende macht.

Auteursbescherming

Copyright © 2009 - 2017, Mook Leiderschap & Ontwikkeling.
Met uitzondering van persoonlijk niet-commercieel gebruik, mag niets van deze web pagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mook Leiderschap & Ontwikkeling worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm).

Aansprakelijkheid

Hoewel de pagina's op de Mook Leiderschap & Ontwikkeling web-site met de grootste zorg zijn samengesteld, aanvaarden de auteurs en Mook Leiderschap & Ontwikkeling geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op basis van deze pagina's.