Netwerk & Samenwerkingsverbanden

Ik werk op verschillende manieren samen met andere professionals. Voor specifieke vraagstukken worden andere experts ingeschakeld wanneer dat nodig is. Van mij mag je verwachten dat ik nooit een opdracht zal aannemen die buiten mijn competentie ligt.

Het succes van de klant is veel belangrijker dan mijn eigen succes: Dat is mijn motto, altijd!

connected pro
Connected Professionals
is een samenwerking met andere professionals die hun expertise bundelen in praktische programma's zoals Doelgericht Professioneel Ontwikkelen en Doelgericht Professioneel Verkopen. Ik ben voor 50% eigenaar van Connected Professionals.

 

Qredits is een landelijk opererende organisatie voor Microfinanciering. Zij verstrekt leningen en praktische ondersteuning aan ondernemers die bij reguliere geldverstrekkers niet aan bod komen. Vaak zijn dit startende ondernemers of ondernemers die een zware tijd doormaken. Rien Mook begeleidt jaarlijks, vrijwillig en onbezoldigd, een aantal van deze ondernemers.

 

De Reis van Je Leven is een concept dat door 3 coaches in Nederland gevoerd mag worden. Deze drie coaches, José Mark, Rob van Veenendaal en Rien Mook, ontmoeten elkaar regelmatig om de kwaliteit te waarborgen en om op een manier gewerkt wordt waarbij de anonimiteit gewaarborgd is elkaar te ondersteunen bij moeilijke processen.

 

HB Trainingen is een coach- en trainingbedrijf dat zich richt op mensen die op hoog niveau werken en denken. Het programma Delen, Denken, Tanken is een netwerk dat mensen op dit niveau samenbrengt om van elkaar te leren en samen na te denken over individuele vraagstukken. Dit netwerk is door Mook Leiderschap & Ontwikkeling en HB Trainingen samen opgezet. Zie: (klik hier).

 


De Inspiratiegroep is een groep van professionele coaches, trainers en aanverwante specialisten die elkaar ontmoeten, van elkaar leren en samenwerken door elkaars specialisme in te schakelen waar dat nuttig is.

 

De Ondernemerssleutel is een kleine groep van specialisten in de regio noordoost Nederland die hun krachten bundelen en elkaar soms inschakelen. In deze groep vind je o.a. een accountantskantoor, een arbeidsdeskundige, een detacheringsbedrijf en een loopbaancoach & medezeggenschapspecialist.