Netwerk & Samenwerkingsverbanden

Ik werk op verschillende manieren samen met andere professionals. Voor specifieke vraagstukken worden andere experts ingeschakeld wanneer dat nodig is. Van mij mag je verwachten dat ik nooit een opdracht zal aannemen die buiten mijn competentie ligt.

Het succes van de klant is veel belangrijker dan mijn eigen succes: Dat is mijn motto, altijd!

connected pro
Connected Professionals
is een samenwerking met andere professionals die hun expertise bundelen in praktische programma's zoals Doelgericht Professioneel Ontwikkelen en Doelgericht Professioneel Verkopen. Ik ben voor 50% eigenaar van Connected Professionals.

 

Qredits is een landelijk opererende organisatie voor Microfinanciering. Zij verstrekt leningen en praktische ondersteuning aan ondernemers die bij reguliere geldverstrekkers niet aan bod komen. Vaak zijn dit startende ondernemers of ondernemers die een zware tijd doormaken. Rien Mook begeleidt jaarlijks, vrijwillig en onbezoldigd, een aantal van deze ondernemers.

 

De Reis van Je Leven is een concept dat door 3 coaches in Nederland gevoerd mag worden. Deze drie coaches, José Mark, Rob van Veenendaal en Rien Mook, ontmoeten elkaar regelmatig om de kwaliteit te waarborgen en om op een manier gewerkt wordt waarbij de anonimiteit gewaarborgd is elkaar te ondersteunen bij moeilijke processen.

 

De Ondernemerssleutel is een kleine groep van specialisten in de regio noordoost Nederland die hun krachten bundelen en elkaar soms inschakelen. In deze groep vind je o.a. een accountantskantoor, een arbeidsdeskundige, een detacheringsbedrijf en een loopbaancoach & medezeggenschapspecialist.

 

De Bart de Graaff Foundation helpt jonge mensen met een lichamelijke beperking bij het opzetten van hun eigen bedrijf. Het gaat om mensen met een 'levensbepalende handicap'. Een deel van mijn tijd geef ik vrijwillig aan het begeleiden van deze startende ondernemers om hen te ondersteunen bij het succesvol opzetten van hun onderneming. BDG